2. julij, 2020
Romska postaja in Mariborski otok

Vljudno vas vabimo, da se v četrtek, 2. julija, udeležite večgeneracijske aktivnosti, znotraj katere bomo skupaj obiskali »Naravoslovno pot Mariborski otok«.

Na parkirišču pred Mariborskim otokom se bomo zbrali ob 16.30 in si nato skupaj ogledali učno pot, ki poteka po obstoječi trasi sprehajalne poti. Ob poti se bomo ustavili ob tematskih točkah, ki na jasen in poljuden način predstavljajo posebnosti in pomembne dele otoka. Spoznali boste rastline in živali, njihove življenjske prostore ter geološke in geomorfološke posebnosti Mariborskega otoka, ki je največji slovenski rečni otok, zaščiteno naravno območje in del Nature 2000. Pot bomo pospremili s kvizom o naravnem okolju na otoku in o pomenu zaščite narave.

Aktivnost se bo zaključila ob 18.00, nato pa boste imeli na voljo še 2 uri za kopanje. V okviru aktivnosti je vstop na otok in kopanje brezplačno, za kar se zahvaljujemo Športnim objektom Maribor.

Aktivnost bo potekala od 16.30 do 18.00. V kolikor nimate lastnega prevoza, vas lahko peljemo od VNRC Romska postaja do Mariborskega otoka in nazaj. V tem primeru je zborno mesto pred VNRC ob 16.00.

Udeležba je brezplačna.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.