8. marec, 2018
Maribor

Vabimo vas, da se srečate z udeleženci programa World Life Experience, ki se je začel 8. januarja v Lizboni in 11 udeležencev različnih narodnosti vodi na 28 različnih destinacij v Evropi, Aziji in Južni Ameriki.

S pomočjo družbenih medijev delijo svoj vpogled v vsako obiskano državo in svoje izkušnje. Njihovo desetdnevno bivanje v vsaki državi sicer vključuje nekaj prostočasnih aktivnosti, vendar je večinoma posvečeno interakciji z lokalno organizacijo in neposrednim sodelovanjem z nevladnimi organizacijami. S tem želijo svetu pokazati precej drugačen pristop do potovanj: oglejte si svet, medtem ko pomagate tistim, ki pomoč potrebujejo, in s tem spodbudite spremembe.

Čas aktivnosti: 12:00 – 14:00 .

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: