14. junij – 30. september, 2019
Maribor

Združenje EPEKA, so. p., bo študentom študijskih programov 2. stopnje Filozofske fakuletete Univerze v Mariboru nudilo opravljanje strokovne prakse.

Na pobudo nekaterih podjetij so na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2018/19 v okviru študijskih programov 2. stopnje pilotno vpeljali strokovno prakso kot kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki jo študenti lahko uveljavijo kot dodatno opravljeno obveznost. Ta ni del akreditiranega študijskega programa, se pa lahko vpiše v prilogo k diplomi.

Filozofska fakulteta ima 12 oddelkov in s tem povezanih študijskih področij: jeziki in književnosti (slovenski, angleški, nemški in madžarski), prevajalstvo, geografija, zgodovina, umetnostna zgodovina, filozofija, pedagogika, sociologija in psihologija.

Ker strokovna praksa ni del študijskega programa, Univerza v Mariboru ne posega v razmerja in odnose med podjetji in študenti ter nima do študentov nobenih obveznosti ali odgovornosti. Univerza v Mariboru deluje le kot povezovalni člen za vzpostavitev kontaktov med študenti in potencialnimi delodajalci, iz česar izhaja, da:

  • gredo študenti na strokovno prakso na lastno željo in odgovornost;
  • če študenti s strokovno prakso niso zadovoljni, lahko utemeljeno odstopijo, prav tako se lahko tudi mi pred končanjem prakse študentu zahvalimo za sodelovanje;
  • izbira študenta za strokovno prakso ni povezana s poznejšo zaposlitvijo v podjetju.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: