8. oktober – 18. november 2018
Romska postaja, Maribor (spletno predavanje iz Francije)

Združenje EPEKA, so. p., bo prenašalo spletno predavanje o esencialnih elementih mladinskih politik, njihovih korakih (razvoj, implikacija, evalvacija) in vplivu na življenja mladih. Predavanja bomo predvajali med 8. oktobrom in 18. novembrom v Romski postaji, v Mariboru.

Kako lahko politika omogoči mladim ljudem, da postanejo aktivni državljani? Kako lahko podprejo mlade, da se vključijo v družbi in uresničijo svoje potenciale in upe? Tečaj bo pomagal udeležence opremiti z osnovnimi kompetencami za sodelovanje v mladinskih politikah. Mladinska politika je strategija javnih avtoritet, ki mladim pomagajo s priložnostmi za uspešno integracijo v družbo in jim omogočajo, da so aktivni in odgovorni.

Na koncu predavanj bodo slušatelji:

  • razumeli “osnove” mladinske politike (koncepte in definicije, doseg, cilji, dejavniki, evropski in nacionalni nivo)
  • zavedati se pomembnosti ključnih elementov mladinske politike (medsektorsko, temelječ na znanju, sodelovanju, vključevanju, mladinskem delu)
  • razumeti, kako se zgradi okvir za mladinsko politiko (identificirati ključne težave, prioritetna področja in teme)
  • razumeti glavne korake v razvoju mladinskih politik, implementacijo, izvedbo in evalvacijo
  • reflektirati prihodnost mladinske politike in možnosti za vključevanje v mladinske politike
  • pridobiti motivacijo in informacije o različnih načinih udejanjanja v mladinski politiki

Ciljna publika: tečaj je odprt in zastonj za vse. K sodelovanju spodbujamo ustvarjalce mladinskih politik na različnih nivojih, mladinske delavce in mladinske vodje, mlade NVO-jev in mlade raziskovalce.

Predavanje organizira EU-CoE mladinsko partnerstvo; kooperacijski program Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladih, ki so ga ustvarili leta 1998. Osnovan je na principu uravnovešenega vključevanja partnerskih institucij v politične prioritete, menedžment, financiranje in vidnost.

Predavanje bo v angleščini.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: