13. maj, 2021
Romska postaja

V četrtek, 13. maja, vas v VNRC Romska postaja vabimo na aktivnost, na kateri bomo nadaljevali s spoznavanjem programa Microsoft Powepoint.

Microsoft Powerpoint je ključno orodje za pripravljanje predstavitev. Aktivnost bo primerna za vse stopnje predznanja in bo zastavljena kot nadaljevanje aktivnosti izvedene prejšnji teden. Na tokratni aktivnosti bomo skupaj predstavili prezentacije, ki ste jih v skupinah pripravili doma, in pogledali, kako izboljšati tako predstavitev kot tudi vaš nastop.

S seboj prosim prinesite prenosni računalnik, če ga nimate, nas o tem prosim obvestite na spodaj navedenem naslovu, da vam ga priskrbimo.

Aktivnost bo potekala od 12.00 do 13.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.