16. julij in 4. avgust, 2021
Romska postaja

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete 16. julija in  4. avgusta na aktivnostih namenjenih rabi pametnega telefona.

Pametni telefoni so postali nenadomestljiv tehnološki pripomoček. V kolikor bi radi izboljšali svoje veščine uporabe pametnega telefona in ga uporabili tudi kot orodje za povečanje lastne produktivnosti vas vabimo, da se nam pridružite na dveh aktivnostih, ki bosta posvečeni prav temu. Prva bo potekala 16. julija in bo posvečena nameščanju aplikacij in ugotavljanju njihove kvalitete. Prav tako bomo podrobneje spoznali nekatere nepogrešljive aplikacije. Na drugi aktivnosti pa se bomo podrobneje spoznali s pastmi socialnih omrežij in varovanjem osebnih podatkov. Nekaj časa bomo namenili tudi spletnim prevaram in načinom, kako jih prepoznati.

Prva aktivnost bo potekala od 14.00 do 15.30, druga pa od 12.00 do 13.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.