16. maj, 2018
Maribor

Vabljeni na aktivnost Otoki mladinskega dela, na kateri bomo predstavili zgodovino in pomen mladinskega dela za posameznika in družbo ter prednosti, ki jih mladisko delo prinaša mladim. V sklopu aktivnosti se nam bosta pridružila gosta.

Zarja Belina – prostovoljka Združenja EPEKA, so. p., ki se je udeležila 2-mesečnega mednarodnega projekta mobilnosti na Nizozemskem (Evropska prostovoljska služba) je predstavila svojo izkušnjo življenja v tujini – kako se je spopadala z domotožjem, se sporazumevala v tujih jezikih, se učila novih delovnih navad ter pridobila številna nova znanja in kompetence. Na dogodku se nam je pridružil tudi predsednik MSS – Mladinski svet Slovenije Tin Kampl, ki nam je predstavil mladinsko delo in mladinsko organiziranje.

Čas aktivnosti: 18.00 – 20.30.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: