April, 2020
Romska postaja

Negotova situacija, v kateri smo se znašli zaradi epidemije in ukrepov za omejevanje njene širitve, postavlja tako otroke kot tudi njihove starše pred nove izzive ter lahko hkrati zaradi samoizolacije ustvarja napetosti med družinskimi člani.

Na spletni strani Programa preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov so zbrani številni napotki in usmeritve, ki lahko tako staršem kot otrokom in mladostnikom olajšajo spopadanje z obdobjem samoizolacije.

Prav tako ne mladim na voljo spletna svetovalnica #tosemjaz,kjer lahko napišejo vprašanja ali poiščejo informacije o različnih temah, kot so: spolnost, odnosi, duševno zdravje in še mnogo več.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.