27. januar, 2020
Romska postaja

Vabimo vas, da se udeležite otvoritve razstave Auschwitz mariborskega fotografa Branimirja Ritonje. Otvoritev bo 27. januarja ob 18.00 v Romski postaji. Prav tako vas vabimo, da se nam pridružite dan prej, 26. januarja, ob 15.00 pri postavljanju razstave.

Razstava zaznamuje 75. obletnico osvoboditve enega najhujših nacističnih koncentracijskih taborišč, Auschwitza. V letu 2017 se je Branimir Ritonja prvič doslej podal na raziskovalno fotografsko popotovanje po dediščini judovskih pokopališč od Trsta in Benetk čez osrednjo Evropo pa vse do poljskega Krakova. Na tem popotovanju je obiskal tudi spominsko-muzejsko območje nekdanjega uničevalnega taborišča Auschwitz. Presunjen nad prostranostjo, zloveščostjo in obenem nenavadno spokojnostjo enega največjih morišč v Evropi je celo tako izkušen fotografski mojster, kot je Branimir Ritonja, začutil, da zgodbe o Auschwitzu, tudi zavoljo pietete do žrtev, preprosto ni mogoče povedati drugače kot s povsem samostojno fotografsko pripovedjo.

Ob otvoritvi razstave bo potekal pogovor, ki ga bo vodila Marjetka Bedrač, udeležili pa se ga bodo Branimir Ritonja – priznan mariborski fotograf, in Fatmir Bećiri, predstavnik mariborske romske skupnosti.

Aktivnost bo potekala od 18.00. do 19.30.
 
Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.