Februar 2016
Pariz, Francija

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., je sodeloval pri pobudi za postavitev begunskega tabora pred pariškim centrom Pompidou.

“I wanna be loved by you, Pom´ Pompidou,” je bilo geslo pobudnikov za postavitev begunskega tabora pred centrom Pompidou v Parizu.

Pobudniki, med njimi begunci in Parižani, so zahtevali pravično reševanje nastanitvene problematike, pravično dodeljevanje pravnih dokumentov ter dostop do izobrazbe za begunce v Parizu.

Parižani so zgroženi nad ravnanjem oblasti glede beguncev. Oblasti ovirajo postavitev begunskega tabora v Parizu; celo zavrgle so prepotrebne šotore, ležišča in spalne vreče. Begunce, ki se niso imeli kam zateči, so na ulicah večkrat preganjali z brcami in solzivcem.

Solidarni Parižani so tako spomnili na:

  • Zakon o socialni varnosti, ki pravi, da “ima vsak brezdomec, ki se znajde v zdravstveni, psihološki ali socialni stiski, pravico do zavetišča za ljudi v izrednih razmerah,”
  • prvi člen Splošne deklaracije človekovih pravic, ki pravi: “Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice” ter na
  • Ženevsko konvencijo.

Begunci in Parižani so se v pričakovanju podpore pri postavitvi begunskega tabora zbrali pred centrom Pompidou v Parizu, ki je simbol francoske kulture.