3. maj, 2019
Romska postaja, Maribor

Združenje Epeka, so. p., skupaj z Društvom za pomoč mladim Romom pripravlja cikel delavnic namenjenih izobraževanju pripadnikov ranljivih družbenih skupin o pomenu in vlogi socialnega podjetništva v družbin in zaposlitvenih priložnostim, ki jih omogoča. Cikel delavnic bo potekal na mesečni bazi in bo za udeležence brezplačen.

Deveta, zaključna, delavnica v ciklu bo 3. 5. 2019 v Romski postaji na Preradovičevi 1 v Mariboru. Na njej bomo udeležencem predstavili uspešne vodstvene modele, ki so pogosti v mlajših organizacijah in so primerni v dinamičnih delovnih okoljih. Skupaj bomo pregledali strategije za spodbujanje občutka lastništva pri zaposlenih (“ownership”) in pri ključnih strankah ter predstavili načine soočanja z upravljanjem podjetja v zgodnjih fazah, ko reden tok denarja še ni vzpostavljen. Po zaključnem predavanju v ciklu bomo skupaj večerjali v uspešnem socialnem podjetju, Romani kafenava.

Delavnica traja od 17. do 20. ure. Delavnici bo sledila skupna poslovilna večerja. Udeležba na delavnici je brezplačna. Udeležence prosimo, da s seboj prinesete prenosnik, v kolikor ga nimate, vas prosimo, da nas o tem obvestite vsaj 5 dni pred dogodkom, da vam ga zagotovimo – ziga@epeka.si