April, 2021
NIJZ

NIJZ je objavil prispevek o spoprijemanju z izgubo bližnjih in težkih časih za vse v okolici.

“Ko nekdo umre v času epidemije, je zaradi posebnih okoliščin in ukrepov proces žalovanja običajno otežen. Bližnji morda ne morejo biti poleg umirajočega v bolnišnici ali domu za starejše občane, se posloviti od umrlega, kot bi želeli, ali se zaradi ukrepov vzdrževanja fizične distance srečati s prijatelji in družino za osnovno medsebojno oporo; še posebej otroci in mladostniki pa se srečujejo tudi z mnogimi vprašanji. Žalujoči v teh časih še toliko bolj potrebujejo (našo) podporo.

Zato je NIJZ zbrali nekaj gradiv z usmeritvami, kako se pogovarjati o izgubi in kako biti žalujočim tudi v epidemiji v pomoč na različne načine:

Na spletni strani pa je poleg gradiv za podporo ob izgubah v času epidemije COVID-19 na voljo tudi ostala zbirka gradiv, ki je lahko v pomoč pri soočanju s slabim razpoloženjem, različnimi stiskami, strahovi, težavami s spanjem, depresivnim razpoloženjem itd.”

Vir

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.