27. marec, 2018
Maribor

Vabimo vas da se nam pridružite na večgeneracijskem pohodu na Pohorje skupaj s prijatelji, prostovoljci in sodelavci Združenja Epeka, so. p.

Na Pohorje se bomo odpravili po enostavnejši potki ter si tekom pohoda ogledali lepote narave v neposredni bližini mesta ter se pogovorili o pomenu gibanja in preživljanja časa v naravi za izboljšanje življenjskega sloga in počutja.

Čas aktivnosti: 15.00 – 19.00 .

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: