27. avgust, 2020
Romska postaja

Glede na pozitivne odzive, ki ste nam jih podali po obisku aktivnosti Zdrav življenjski slog, za vas tokrat pripravljamo nadaljevanje. tokrat bo z nami bo David Domjanič, mag. kineziologije in sodelavec Centra za krepitev zdravja, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Maribor.

 

Aktivnost bomo prilagodili vašim trenutnim življenjskim navadam in na tej podlagi pripravili možne izboljšave, s katerimi boste lahko z le malo truda v svoj vsakdan vnesli več gibanja in poskrbeli za boljšo fizično pripravljenost. Po uvodnem delu bo sledila predstavitev osnovnih gibalnih vaj, ki bodo prilagojene vaši trenutni fizični pripravljenosti, in individualna svetovanja ter usmeritve do primernih brezplačnih virov smernic za vaje in programe vadbe.

Prosimo vas, da s sabo prinesete oblačila primerna za lažjo fizično aktivnost.

Aktivnost bo potekala od 16. do 18. ure.

Udeležba je brezplačna.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.