17. februar, 2021
Maribor

Drage uporabnice in uporabniki, z veseljem vas obveščamo, da bo od danes VNRC Romska postaja ponovno začela z rednim izvajanjem aktivnosti.

Ponovno bomo aktivirali tekoče cikle aktivnosti, pri čemer bomo nadaljevali na točki, kjer smo ostali pred vnovičnim izbruhom epidemije. Izjema je učna pomoč, ki je v prilagojeni obliki potekala preko spleta med obdobjem, ko je bil VNRC zaprt za javne dogodke. Prav tako bomo za vas v marcu pripravili nekaj presenečenj.

O vseh načrtovanih aktivnostih vas bomo še naprej obveščali preko spletne strani, socialnih omrežij, oglasne deske in tudi osebno. Že jutri, 17. februarja 2021, vas ob 14. uri vabimo na uvodno delavnico, na kateri si bomo podrobneje pogledali nova pravila izvedbe delavnic in aktivnosti, vam predstavili aktivnosti, ki jih načrtujemo v tem in prihodnjem mescu, vi pa boste lahko podali usmeritve in predloge.

Ker je število udeležencev na posamezni aktivnosti omejeno na 8 oseb in 2 člana Epeke, bomo aktivnosti izvajali dvodelno.

Ob vnovičnem odprtju VNRC pa se moramo zavedati tudi pomena preprečevanja morebitnega širjenja okužb:

  • Nosimo masko.
  • Roke si skrbno umivamo z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke.
  • Upoštevamo higieno kihanja in kašljanja. Preden zakašljamo ali kihnemo, si usta in nos pokrijemo z robcem ali z zgornjim delom rokava. Robec nato odvržemo v koš za odpadke in obvezno umijemo ali razkužimo roke.
  • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
  • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake nalezljive bolezni.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Udeleženci naj v prostore, kjer se izvajajo programi, vstopajo posamično.
  • Ves čas naj se med udeleženci samimi ter med udeleženci in strokovnim osebjem vzdržuje razdaljo najmanj 2 m.

Za vas bodo na voljo tudi razkužila za roke.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.