8. oktober, 2020
Maribor, Slovenija

Predstavnica Združenja EPEKA, so. p., se bo v četrtek, 8. oktobra 2020, udeležila posveta z naslovom Duševno zdravje mladih in vloga mladinskega sektorja, ki ga pripravlja Mladinski svet Slovenije, in sicer z namenom opozoriti na ključne problematike, povezane s področjem duševnega zdravja mladih, ter oblikovati izhodišča za zagovorništvo na tem področju. 

Dogodek bo potekal preko spleta (Zoom), z njim pa bomo tudi obeležili Svetovni dan duševnega zdravja (ki je sicer 10. oktobra).

Na dogodek so vabljeni predstavniki organizacij, ki:

  • delujejo v mladinskem sektorju in se ukvarjajo s področjem duševnega zdravja mladih (preventiva, izobraževanje, osveščanje, različne oblike pomoči itd.) ali pa šele razmišljajo o tovrstnih aktivnostih ali- delujejo v mladinskem sektorju in zgolj opažajo duševne težave med mladimi člani oz. uporabniki organizacije in jih področje duševnega zdravja zanima ali
  • delujejo na področju duševnega zdravja in se pri svojem delu srečujejo tudi z mladimi.

Na dogodku bomo poskusili spregovorili o pomenu duševnega zdravja mladih, problematikah na tem področju ter potencialnih rešitvah.

vabilo: Duševno zdravje mladih in vloga mladinskega sektorja, posvet

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: