30. september, 2016
Ljubljana, Slovenija

MOVIT je junija 2016 med organizacijami, ki se vključujejo v program Erasmus+: Mladi v akciji, izvedel raziskavo na temo strpnosti, na katero se je odzvalo 60 organizacij in podalo zanimiv in kakovosten uvid v aktivnosti in delovanje organizacij na področju strpnosti ter ustvarjanja bolj vključujoče družbe.

Izsledki bodo na posvetu služili kot osnova za nadaljnjo razpravo na to pomembno temo, predstavljene bodo dobre prakse, ki jih sektor na tem področju že izvaja, organizacije pa bodo imele priložnost, da se pogovorijo o izzivih, s katerimi se na tem področju srečujejo, ter da podrobneje razdelajo podporo, ki bi jo potrebovale za (še) kakovostnejše spopadanje z njimi.

Namen posveta je torej postaviti v ospredje tematiko vključujoče družbe ter senzibilizirati in v prihodnje tudi opolnomočiti mladinske organizacije, da zavzamejo aktivnejšo držo na tem področju, služil pa bo tudi kot izhodiščna točka za pripravo medsektorskega posveta v mesecu novembru, kamor bomo povabili tudi druge deležnike, s katerimi bi lahko mladinski sektor tvorno sodeloval v procesu aktivnega prizadevanja za bolj vključujočo družbo.

Za več informacij ali dodatna pojasnila se obrnite na info@mva.si.

GALERIJA

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.