12. avgust, 2020
Maribor, Ljubljana

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani skupaj z Znanstveno-raziskovalnim združenjem za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje (Združenje EPEKA, so. p.) objavlja Poziv za dodelitev nepovratnih denarnih pomoči romskim študentom.

Namen poziva je reševanje socialne stiske romskih štuentov ter povečanje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja romskih študentov.

Denarna pomoč se lahko dodeli samo pripadnikom romske etnične manjšine, ki niso v rednem delovnem razmerju in obenem izpolnjujejo enega od spodnjih dveh pogojev, in sicer da v študijskem letu 2020/21:

  • imajo status študenta na višjih strokovnih šolah, ki so vpisane v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ali visokošolskih zavodih, ki so vpisani v Evidenčni in analitskim informacijskim sistemom visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ), v Republiki Sloveniji;
  • so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod iz prejšnje alineje (tj. »pavzirajo«).

Do enkratne denarne pomoči bo upravičenih do 10 prosilcev, posameznemu prosilcu pa se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku v višini 400,00 €.

Rok za predložitev vlog je do vključno 9. 10. 2020.

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji v priponki te objave, kjer najdete tudi obrazce za prijavo. V Fundaciji Študentski tolar, ustanovi ŠOU v Ljubljani, vas hkrati še pozivamo, da si razpisno dokumentacijo natančno preberete in pregledate, katere priloge morate poleg obrazcev še priložiti  k vaši vlogi za denarno pomoč.

/// Poziv in razpisna dokumentacija bosta vsem zainteresiranim tudi javno predstavljena. PREDSTAVITEV BO POTEKALA V TOREK, 18. 8. 2020, OB 11H, V PREDAVALNICI 1 V ŠTUDENTSKEM KAMPUSU, NA PIVOVARNIŠKI 6 V LJUBLJANI.
Udeležbo svetujemo vsem potencialnim prijaviteljem, saj se lahko še pred oddajo vloge pozanimajo o vseh potrebnih prilogah, dokazilih ipd. ///

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije: https://www.studentski-tolar.si/druga-pomoc/denarna-pomoc-romskim-studentom

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: