28. avgust, 2021
Romska postaja

V soboto, 28. avgusta, vas ob 17.45 vabimo v VNRC Romska postaja na predavanje, ki ga bodo izvedle članice srbske romske glasbene skupine Pretty Loud.

Pretty LOUD je prva romska glasbena skupina, ki jo sestavljajo izključno dekleta. Formirala se je v Beogradu leta 2014 v okviru delovanja nevladnega izobraževalnega središča GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan Beats), ki se primarno ukvarja z izobraževanjem romske mladine skozi umetnost in glasbo. V tem kontekstu so se spoznala dekleta, ki so skozi delovanje centra pridobila osnovno glasbeno izobrazbo in na tej osnovi formirale skupino, ki prepleta elemente tradicionalne romske glasbe, hip hopa, plesne glasbe in literarnih nastopov. Skupino zaznamuje izrazito angažiran pristop. Izhajajo iz položaja ženske v izrazito patriarhalni romski družbi, ki dekletom vsiljuje tradicionalne spolne vloge in tudi prakse, ki so problematične tudi z vidika zakonodaje (prodaja nevest, zgodnje poroke itd.). Skozi svoja besedila, v srbščini, romščini in angleščini, govorijo o izzivih, s katerimi se romska dekleta soočajo, razbijajo stereotipe in postavljajo pozitiven zgled tudi mariborski romski skupnosti, ki se sooča z istimi problemi.

Aktivnost bo potekala od 17.30 do 18.30.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.