30. marec 2021
Splet

V torek, 30. marca, vas ob 13.00 vabimo na predavanje in vodeno debato z mag. Stanetom Baluhom, direktorjem Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti.

Aktivnost bo namenjena pregledu delovanja urada in predvsem analizi najbolj perečih tem znotraj romske skupnosti tako v Mariboru kot tudi širšem slovenskem kontekstu.

Zaradi ukrepov za omejevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2, aktivnost organiziramo v 2 ponovitvah, s čimer bomo omejili število udeležencev na posameznem delu. Prosimo vas, da nas pred udeležbo kontaktirate in nam sporočite, ali se boste udeležili v prvi ali drugi izvedbi.

Prva izvedba aktivnosti bo potekala od 13.00 do 16.15, druga izvedba pa od 16.15 do 17.30. Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

 Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.