1. september – 6. november, 2023
Maribor, Slovenija

Združenje EPEKA v okviru projekta EPEKA – stanovanjska zadruga za vse prireja predavanje o demokratičnem odločanju in soupravljanju družbe v EPEKA – stanovanjska zadruga za vse.

Za številne razvite zahodnjaške liberalne družbe so značilne napetosti med svobodo posameznika in kolektivno socialno pravičnostjo. Te napetosti se odražajo v izzivih, ki jih za predstavniško demokracijo predstavljajo participativne demokratične prakse in sedanji poudarek na (tako imenovani) odgovorni participaciji. Primer “skupnostnih” stanovanjskih združenj je – da zlasti “skupnostna” stanovanjska združenja ponujajo podlago za relativno bolj vključujoče in učinkovite procese odločanja kot občinska stanovanja, ki se pri svoji legitimnosti zanašajo na tradicionalne procese in institucije predstavniške lokalne uprave.

EPEKA – stanovanjska Zadruga za vse, izvajamo s podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, znotraj Javnega razpisa za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024.