1. september – 6. november, 2023
Maribor, Slovenija

Družbeno-odgovorno kupovanje pri socialnih in invalidskih podjetjih se nanaša na prakso, kjer potrošniki namenoma izbirajo izdelke in storitve, ki jih ponujajo takšna podjetja.

Socialna in invalidska podjetja so posebna vrsta podjetij, ki imajo socialno in družbeno poslanstvo ter zaposlujejo predvsem ljudi s posebnimi potrebami ali osebe v ranljivem položaju.

Glavni cilj družbeno odgovornega kupovanja pri socialnih in invalidskih podjetjih je spodbujanje socialne vključenosti, zaposlovanja in ekonomskega razvoja ranljivih skupin v družbi. Tako kupci s svojimi nakupnimi odločitvami pomagajo ustvarjati pozitivne spremembe v skupnosti.

Ko se odločate za nakup pri socialnem ali invalidskem podjetju, prispevate k izboljšanju socialnih razmer na več načov:

  • Zaposlovanje ranljivih skupin: Socialna in invalidska podjetja dajejo prednost zaposlovanju ljudi s posebnimi potrebami ali oseb v težkem položaju.
  • Nakup njihovih izdelkov ali storitev pripomore k ustvarjanju delovnih mest in izboljšanju socialne vključenosti.
  • Kakovostni izdelki in storitve: Socialna in invalidska podjetja se osredotočajo na kakovost in konkurenčnost svojih izdelkov ter storitev. S svojimi nakupi spodbujate razvoj njihovega poslovanja in jim omogočate nadaljnje izboljšave.
  • Podpora lokalnim skupnostim: Socialna in invalidska podjetja pogosto delujejo na lokalni ravni, zato nakup njihovih izdelkov prispeva k razvoju lokalnih skupnosti. Sredstva, ki se ustvarijo s prodajo, se običajno reinvestirajo v socialne programe in podporo ranljivim skupinam.
  • Družbeno koristne inovacije: Takšna podjetja pogosto iščejo inovativne načine za reševanje družbenih izzivov. Nakup njihovih izdelkov ali storitev spodbuja nadaljnji razvoj družbeno koristnih inovacij ter prispeva k trajnostnemu razvoju.V okviru aktivnosti bomo opolnomočevali bodoče zadružnike o pomembnosti podpore takšnim subjektom.

EPEKA – stanovanjska Zadruga za vse, izvajamo s podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, znotraj Javnega razpisa za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024.