1. september – 6. november, 2023
Maribor, Slovenija

Združenje EPEKA, socialno podjetje v okviru projekta EPEKA – stanovanjska zadruga za vse pripravlja predavanje o tem zakaj Investirati v lokalno okolje, ki ima številne prednosti in pozitivne učinke.

 1. Gospodarska rast: Lokalna podjetja in organizacije so gonilna sila gospodarske rasti na lokalni ravni. Ko investirate v lokalno okolje, spodbujate razvoj novih podjetij, ustvarjanje delovnih mest in povečanje prihodkov. To ima pozitiven učinek na celotno gospodarstvo, saj denar ostaja v lokalni skupnosti.
 2. Zaposlovanje: Investiranje v lokalno okolje ustvarja delovna mesta za prebivalce na tem območju. S tem se zmanjšuje brezposelnost, povečujejo se dohodki prebivalcev in izboljšujejo življenjske razmere v skupnosti. Poleg tega lokalna podjetja pogosto ponujajo večjo zaposlitveno varnost in boljše delovne pogoje.
 3. Krepitev lokalne identitete: Lokalno okolje ima svojo edinstveno identiteto, zgodovino, kulturo in tradicijo. Z investiranjem v lokalno okolje se ohranja in krepi ta identiteta. Lokalna podjetja in organizacije so pogosto tesno povezana s skupnostjo in podpirajo lokalne dogodke, prireditve ter druge dejavnosti, ki krepijo pripadnost in ponos prebivalcev.
 4. Okoljska trajnost: Investiranje v lokalno okolje lahko prispeva k okoljski trajnosti. Lokalna podjetja pogosto imajo manjši ogljični odtis, saj so njihovi dobavni verigi krajše in se prevozi zmanjšajo. Poleg tega se lahko lokalna skupnost bolje osredotoči na obnovljive vire energije, varčevanje z viri in trajnostne prakse.
 5. Socialna povezanost: Lokalno okolje spodbuja socialno povezanost med prebivalci. Ko investirate v lokalno okolje, se spodbuja sodelovanje med različnimi skupinami prebivalcev, kar ustvarja močno in povezano skupnost. Prav tako se povečujejo socialne mreže, ki so ključne za medsebojno podporo in razvoj skupnosti.
 6. Podpora malim podjetjem: Lokalna okolja so dom večini malih podjetij. Z investiranjem v lokalno okolje podpirate te podjetnike in jim pomagate rasti ter konkurenčnosti. Mala podjetja so ključna za inovacije, ustvarjanje delovnih mest in raznolikost v gospodarstvu.
 7. Investicija v stanovanjske zadruge je lahko smiselna iz več razlogov:
 8. Dostopno stanovanje: Stanovanjske zadruge se običajno ustanavljajo z namenom zagotavljanja cenovno dostopnega stanovanjskega prostora za svoje člane. Z investiranjem v stanovanjsko zadrugo lahko pomagate ustvariti in ohranjati cenovno dostopne domove za prebivalce vaše skupnosti.
 9. Skupnostni razvoj: Stanovanjske zadruge spodbujajo skupnostni razvoj in participacijo članov. Člani zadruge sodelujejo pri upravljanju in odločanju o svojem stanovanjskem okolju, kar pripomore k oblikovanju bolj vključujoče in povezane skupnosti. Investicija v stanovanjsko zadrugo omogoča soustvarjanje okolja, ki ustreza potrebam in željam članov.
 10. Dolgoročna stabilnost: Stanovanjske zadruge so običajno zasnovane kot dolgoročne rešitve za stanovanjsko problematiko. S svojo investicijo podpirate stabilnost in trajnostno delovanje zadruge ter pomagate zagotoviti trajno stanovanjsko varnost za prebivalce skupnosti.
 11. Družbeno odgovorno bivanje: Stanovanjske zadruge pogosto sledijo načelom družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.
 12. Finančni donos: Investiranje v stanovanjske zadruge lahko prinaša tudi finančni donos. Stanovanja v zadrugah so običajno cenovno stabilnejša, kar lahko omogoča dolgoročno rast vrednosti vaše naložbe. Poleg tega lahko zadruge delijo dobiček ali izplačujejo dividende članom glede na njihovo vloženo vrednost.Kot pri vsaki investiciji je pomembno skrbno preučiti in razumeti poslovni model in pogoje delovanja stanovanjske zadruge ter oceniti svoje cilje, tveganja in pričakovani donos.
  Na vse te teme bomo s strokovnjaki, finančnimi svetovalci, političnimi odločevalci in drugimi odgovarjali na javnih dogodkih za zadružnike in splošno javnost.

EPEKA – stanovanjska Zadruga za vse, izvajamo s podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, znotraj Javnega razpisa za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024.