1. september – 6. november, 2023
Maribor, Slovenija

Združenje EPEKA, socialno podjetje v okviru projekta EPEKA stanovanjska zadruga za vse, prireja predavanja za bodoče in potencialne zadružnike.

Stanovanjske zadruge so orodje za gradnjo vključujoče družbe, ki združuje ljudi z različnimi dohodki, etničnim poreklom, starostjo in sposobnostmi/ invalidnostjo. Dokazano je, da stanovanjske zadruge svojim članom prinašajo koristi: zmanjšanje revščine, fizično, materialno in čustveno pomoč, socialno vključevanje, večji socialni kapital, varnejše skupnosti, organizacijske izkušnje, pridobivanje spretnosti, mreženje in politično mobilizacijo. EU priznava enakost spolov kot ključno gonilo trajnostnega prehoda in vključujoče rasti v svojih regijah ter meni, da je enakost gospodarskih priložnosti za ženske in moške ključni element sodobnega, dobro delujočega tržnega gospodarstva in bistvenega pomena za trajnostno rast.V okviru projekta bomo z bodočimi zadružniki gradili takšno skupnost.

V tokratnem predavanju se bomo osredotočili na vključevanje Romov v stanovanjsko zadrugo

EPEKA – stanovanjska Zadruga za vse, izvajamo s podporo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, znotraj Javnega razpisa za spodbujanje razvoja projektov zadružništva in socialne ekonomije 2023-2024.