6. april 2023
Romska postaja, Maribor

Predstavitev mariborske romske kulturne dediščine v javnem prostoru je vseboval predvsem elemente glasbe in plesa.

Kot je splošno znano umetnost kot je glasba in ples ne pozna meja. Romski ples je tudi intenziven in neverbalen slovar komunikacije in obnašanja. Romska glasba pa je tudi velikokrat samo priredba, vendar izvedena na drugačen način in kot temu velikokrat rečemo ima romsko dušo v sebi. Tudi če je Mozart, je interpretacija s strani romske glasbenice ali glasbenika nekaj posebnega in unikatnega. Zato je največkrat most med Romi in večinskim prebivalstvom.

Romi nimajo veliko svoje snovne kulturne dediščine. Med nesnovno kulturno dediščino pa vsekakor je najbolj prepoznana tako glasba kot ples. Vsebujejo elemente njihovega dolgoletnega popopotovanja iz Indije vse do krajev, kjer prebivajo sedaj. Njihova glasba se prepleta skozi vse kulture, ki so jih na teh poti srečali. Zato je velikokrat skupek ritmov, ki si jih lastijo sicer drugi, a vendar je interpretacija tista, ki naredi to glasbo drugačno. Dediščina na glasbenem področju v mestu Maribor, drugem največjem slovenskem mestu, kjer prebiva največje število Romov v Sloveniji, je dediščina romske skupnosti, ki prihaja večinoma iz Kosovoske Mitrovice in mesta Peć na Kosovem. Vsebuje turške ritme, t.i. tallava ritem. Na to glasbo se tudi največkrat navezuje ples, ki sloni na vzorcih kola, se pleše v krogu in se gibi podobni gibi pojavljajo pri vseh plesalkah in plesalcih.

Mariborski Romi so pripravili ločeno pevsko in plesno točko v pomladnih mesecih leta 2023 na vajah, ki so se jih udeleževali pod mentorstvom pevske mentorice Kaje Lekš in plesne mentorice Amande Fetahi. Cilj teh delavnic je bilo druženje predvsem Rominj, izvajanje skupnih aktivnosti, povezovanje in krepitev romske dediščine, petje in ples, ki je romsko izročilo v obliki ohranjanja jezika ter druženja.

Nato se je na javni prireditvi 6. aprila 2023, ki se jo je udeležilo veliko število pripadnikov in pripadnic romske etnične manjšine izvedla kulturna javna prireditev.

Dogodek je vseboval elemente kulturne animacije za številne gledalce, spoznali so romsko izročilo na področju plesa, glasbe, pesmi in jezika.

Krepitev romske kulture je pomembna tako za njih kot za večinsko prebivalstvo in dogodek je ravno s tem doprinesel večjo sožitje med prebivalstvom.

Dogodek je bil podprt s strani Ministrstva za kulturo RS, Mestne občine Maribor in Urada Republike Slovenije za mladino.