10. maj, 2021
Romska postaja

V ponedeljek, 10. maja, vas ob 15. uri vabimo v VNRC Romska postaja na predstavitev sprememb, ki jih prinaša novela Zakona o tujcih. Predstavitev bosta izvedla romski aktivator in Fatmir Bećiri.

26. maja stopi v veljavo novela Zakona o tujcih, ki prinaša številne novosti. Na aktivnosti boste spoznali, kaj se bo z novelo spremenilo, od kdaj bodo spremembe veljale in kako se pripraviti nanje.

Aktivnost bo potekala od 15.00 do 16.00.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.