7. julij, 2021
Romska postaja

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete 7. julija na predstavitvi poklica delovni terapevt.

Na aktivnosti bomo spoznali, kaj delovni terapevt počne, kakšen je njegov vsakdan in s kakšnimi delovnimi izzivi se srečuje. Prav tako bomo podrobneje pogledali, kako postati delovni terapevt. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Aktivnost bo potekala od 16.00 do 17.00.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.