6. september, 2021
Romska postaja

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete 6. septembra na predstavitvi poklica inžener gradbeništve.

Izobrazba inženirja gradbeništva je dobra odločitev, ki vam bo ponujala relativno enostaven dostop do delovnih mest in tudi solidno plačo. Vabljeni na predstavitev poklica inženir gradbeništva, na kateri boste spoznali, kaj vse inženirji počno in kakšno izobrazbo potrebujete, da postanete inženir ali inženirka.  Vljudno vabljene in vabljeni.

Aktivnost bo potekala od 14.00 do 15.00.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.