21. april, 2021
Romska postaja

V sredo, 21. aprila, vas v VNRC Romska postaja vabimo na predstavitev enega izmed ključnih poklicev sedanjosti in prihodnosti – programerja.

Spoznali boste, kako lahko postanete programerji, kakšna znanja, kompetence in veščine potrebujete za to delo ter kako jih lahko razvijete. Skupaj s predavateljem bomo pogledali, kaj vse programerji počnejo ter kaj so prednosti in slabosti tega poklica. Prav tako bo predavatelj predstavil nekaj osnovnih programskih jezikov in nam pokazal zelo preprost program.

Prva izvedba predavanja bo potekala od 15.00 do 16.00, druga pa od 16.00 do 17.00. Po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.