28. maj, 2021
Romska postaja

V petek, 28. maja, vas ob 16. uri vabimo v VNRC Romska postaja na predstavitev, na kateri boste spoznali poklic računovodje.

Z nami bo Anica Pušenjak, ki bo na podlagi večletnih izkušenj predstavila, kaj poklic računovodje zajema, kakšna znanja in kompetence potrebujete ter seveda tudi kakšna izobrazba je za ta poklic potrebna. Prav tako si bomo ogledali nekaj računalniške opreme, ki jo računovodje potrebujejo, in se pobližje spoznali z nekaterimi konkretnimi opravili.

Aktivnost bo potekala od 16.00 do 17.15.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.