15. september, 2021
Romska postaja

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete 15. septembra na predstavitvi poklica: Vzgojitelj predšolskih otrok.

Ali imate radi otroke in menite, da imate tudi potreben čut za delo z ljudmi, za vzgajanje in izobraćevanje? Pridružite se nam na predstavitvi dela vzgojitelja predšolskih otrok in spoznajte, kaj vse delo vzgojitelja zajema in kakšno izbrazbo potrebujete, da postanete vzgojitelj.

Aktivnost bo potekala od 17.00 do 18.00.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.