9. januar, 2018
Maribor

Vljudno vabljeni na predstavitev projektov mobilnosti, ki jih v Združenju Epeka, so. p., izvajamo in ki so odprti za udeležbo zainteresirane javnosti.

Predstavili vam bomo projekte mobilnosti, ki se jih lahko brezplačno udeležite, pri čemer se bomo osredotočili na dva tipa; mladinske izmenjave, ki so namenjene mladim do dopolnjenega 30. leta, in usposabljanja, kjer starostne omejitve navadno ni. V okviru predstavitve bomo predstavili platforme, kjer lahko tovrstne projekte mobilnosti najdete in vam podrobno razložili postopek prijave. Predstavili bomo tudi projekte mobilnosti, ki se jih lahko udeležite v sklopu Združenja EPEKA, so. p., (letno sodelujemo v vsaj 20 projektih mobilnosti op.p.).

Čas aktivnosti: 17.00 – 19.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: