27. maj, 2021
Splet

Izvedli smo spletni dogodek, ki je potekal 27. maja od 10. do 12. ure, namenjen predstavitvi dozdajšnjega dela na projektu TRAIN-CE-FOOD. Predstavili smo učni načrt za srednje šole in univerze na področju krožne ekonomije v prehrani. Skupaj s partnerji smo ga sestavili za namene e-učenja.

Ševilne izobraževalne institucije širom EU začenjajo sprejemati izobraževalne programe trajnostnega razvoja. Naše študije kažejo, da kljub temu še vedno obstajajo številne vrzeli pri zagotavljanju celostnih programov, ki bi obravnavali področje prehrane in krožnega gospodarstva.

Izvedli smo delavnico, na kateri smo predstavili učni načrt in povabili zainteresirane strani na področju izobraževanja, socialnega podjetništva, prehrane in krožnega gospodarstva, da nam posredujejo povratne informacije in vpoglede, kako bi lahko ta kurikulum nadalje razvijali.

Delavnica je bila sestavljena iz predstavitev in odprte razprave, ki so potekale preko platforme Zoom. Dogodek je bil brezplačen, vendar je bila potrebna registracija.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije – Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja.

Več informacij o projektu na traincefood.si in na naših socialnih omrežjih: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter.

O projektu TRAIN-CE-FOOD:

Podjetništvo je prepoznano kot eden pomembnih dejavnikov za zmanjšanje brezposelnosti mladih. Tudi krožno gospodarstvo (Circular Economy – CE) prispeva k inovacijam in ustvarjanju delovnih mest, kjer so verige preskrbe s hrano priznane kot prednostne naloge. V državah partneric je veliko pomanjkanje izobraževalnih virov in možnosti, da bi mlajše generacije spoznavale krožno gospodarstvo, verige preskrbe s hrano, poslovne modele, podjetništvo, zadruge.

V projektu sodeluje 8 partnerjev iz 6 držav EU (3 z višjo stopnjo brezposelnosti mladih) s številnimi strokovnjaki (npr. iz področij podjetništva, zadrug, krožnega gospodarstva, novih poslovnih modelov, poučevanja, učnih načrtov, e-učenja itd.).

Cilj:

TRAIN-CE-FOOD je pridobitev inovativnih specializiranih kompetenc za mlade, ki jim bodo omogočile uporabo podjetniških in zadružnih spretnosti ter miselnosti za ustvarjanje veliko bolj učinkovite skupnih rešitev. Prav tako se bodo mladi naučili poslovnih modelov na področju krožnega gospodarstva in dobavnih verig preko spletnega učenja, delavnic in intenzivnega treniranja na daljavo.