Februar, 2021
NIJZ

NIJZ je objavil koristne informacije o prehrani v času COVID-19. Spremembe, ki smo jim priča, bodo lahko vplivale na naše prehranske navade in način življenja, tudi ko bo epidemija končana. V tem času je zdrava prehrana še toliko bolj pomembna, zato bomo v nadaljevanju odgovorili na številna vprašanja, ki se vam ob tem lahko zastavljajo.

Prehrana in zdravje sta tesno povezana. Prehrana je vedenjski dejavnik, ki ga v tem času lahko koristno spremenimo, če doslej ni podpiral našega zdravja. Tudi z omejitvami dostopa do hrane, finančnimi omejitvami ter slabšimi kuharskimi veščinami lahko sestavimo zdrave obroke in se bolj redno prehranjujemo. Situacija, v kateri smo se znašli, ima torej lahko kar nekaj koristnih izidov in priložnosti.

Za lažje načrtovanje prehrane vam zato v nadaljevanju predstavljamo enostavna priporočila in nasvete. Spodbujamo vas, da ob upoštevanju priporočil za preprečevanje prenosa okužbe s koronavirusom ostanete opmisčni in vsaj zmerno telesno dejavni. Poleg telesne dejavnos sta pri krepitvi ali vzdrževanju imunskega sistema vitalnega pomena zdrava prehrana in zadosten vnos tekočin. Z upoštevanjem priporočil zdravega prehranjevanja, ki smo jih v nadaljevanju pripravili za vas, dolgoročno preprečujemo razvoj podhranjenos oziroma prekomerne hranjenos ter uspešno preprečujemo ali obvladujemo nekatere kronične bolezni. Pomembno je, da vsak izmed nas v skladu s svojimi možnostmi v danih razmerah čim bolje poskrbi za svojo prehrano ali prehrano svoje družine na način, ki podpira in krepi zdravje. Da bi tudi s primerno prehrano podprli dobro zdravje prebivalcev, v nadaljevanju predstavljamo aktualne in ključne informacije ter nasvete v povezavi s prehrano. Vir

Priročnik Prehranski nasveti namenjeni posameznikom in družinam v času nove virusne bolezni COVID-19

Plakat

Prehrana starejših v in po času COVID-19

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.