December, 2020
NIJZ

Trenutni podatki kažejo na dobro novico, da se virus z uživanjem hrane ne prenaša.

NIJZ poroča:

“Po podatkih Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) ni dokazov, da bi v zvezi z boleznijo COVID-19 živila predstavljala tveganje za javno zdravje. Evropska agencija nadalje navaja, da v skladu s podatki o prejšnjih izbruhih podobnih okužb s koronavirusom (SARS-CoV, MERS-CoV) ni verjetno, da se novi koronavirus (SARS-CoV-2) razlikuje od predhodnikov glede prenosa s hrano. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) navaja, da se virus lahko prenaša s človeka na človeka predvsem preko dihal. Po navedbah nemške agencije za oceno tveganja (BfR) ni podatkov o okužbah z drugimi koronavirusi zaradi uživanja hrane. Prenos virusa prek nedavno onesnaženih površin pa je možen ob dotiku, ker lahko virusi, ki jih najdemo na rokah, vstopijo v telo skozi sluznico nosu, ust ali oči in povzročijo okužbo. Vendar je to možno le kmalu po onesnaženju površine, saj imajo koronavirusi v okolju razmeroma nizko stabilnost. Francoska nacionalna agencija za varnost hrane (ANSES) je izjavila, da na podlagi sedanjih spoznanj prenos virusa SARS-CoV-2 preko prebavnega trakta ni možen. Virusi, kot je SARS-CoV-2, za razmnoževanje potrebujejo živega gostitelja, zato se v hrani in vodi ne razmnožujejo.”

Vir in več informacij

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.