Junij, 2021
NIJZ

Vse, ki uporabljate storitev zVEM obveščamo, da se klicni center sooča s preobremenjenostjo.

NIJZ sporoča: “Center za pomoč uporabnikom rešitev eZdravja je namenjen reševanju tehničnih težav izvajalcev zdravstvene dejavnosti pri uporabi rešitev eZdravja. Trenutno so klicne številke preobremenjene, zato je nekaterim uporabnikom otežen dostop do rešitev eZdravja in do naročanja na zdravstvene storitve.

V pomoč je bil pripravljen spodnji seznam, ki vsebuje odgovore na različna vprašanja uporabnikov. Seznam naslovov za različna vprašanja pacientov | Podpora eZdravja.” Vir

Za več informacij ali podrobnejšo razlago nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.