10. november, 2022, ob 10. uri
Fakulteta za družbene vede – FDV, Ljubljana

Projekt Spodbujanje enakosti Romov v Sloveniji in na Slovaškem – PRESS, kjer je EPEKA Slovenija partner, si prizadeva spodbujati in zaščititi pravice Romov, ki se soočajo z diskriminacijo, z dvigom ozaveščenosti družbe in zainteresiranih strani, izboljšanjem izvajanja zakonodaje o nediskriminaciji in opolnomočenjem Romov za pravno pomoč na Slovaškem in v Sloveniji.

Fakulteta za družbene vede – FDV, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, predavalnica številka 17 v pritličju.

V okviru projekta PRESS je raziskovalka Jerica Lorenci izvedla raziskavo in izdala poročilo na temo diskriminacije Romov v Sloveniji, ki ga bomo med drugim predstavili na predstavitvi.

Program celotne predstavitve je sledeč:

  • 10.00 Uvodni nagovor organizatorja dogodka Štefana Simončiča in koordinatorja projekta PRESS Andrea Spitalszky
  • 10.15 Predstavitev poročila PRESS s strani raziskovalke Jerice Lorenci iz Slovenije
  • 10.30 Predstavitev poročila PRESS s strani raziskovalca Stefana Ivanca iz Slovaške
  • 10.45 Okrogla miza na temo diskriminacije Romov v Sloveniji z gosti
  • 12.00 Odmor
  • 12.30 Predstavitev projekta Roma Civil Monitor II. s strani Rolanda Ferkovics iz Central European University iz Budimpešte oz. Dunaja
  • 13.00 Predstavitev zaključkov projekta ESORE – Ekonomsko in socialno opolnomočenje Rominj in Egipčank v občini Berane, Črna Gora
  • 13.30 Zaključek

Dogodek bo moderiral Mateo Hočuršćak.

Projekt je financiran s strani Evropske unije.

Več informacij na epeka@epeka.si

Program je financiran s strani EU programa European Union’s Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).