Razpis za zbiranje predlogov (2022 – 2024)
Slovenija, Slovaška, Madžarska

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., so v okviru projekta PRESS predstavili predloge za spodbujanje enakosti ter boj proti rasizmu, ksenofobiji in diskriminaciji.

Koordinator – Skupina za manjšinske pravice Evropa iz Madžarske in partnerji, Poradna pre obcianske a ludske prava iz Košic na Slovaškem in Združenje EPEKA, so. p., imajo v okviru programa Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) splošni cilj spodbujati in varovati pravice Romov, ki so žrtve diskriminacije, z ozaveščanjem družbe in deležnikov, izboljšanjem izvajanja nediskriminacijske zakonodaje in omogočanjem Romom, da uporabijo pravna sredstva, na Slovaškem in v Sloveniji. Program REC je bil vzpostavljen v okviru programa Pravice, enakost in državljanstvo (REC).

Dejavnosti v okviru projekta so:

 • Raziskava in osnovna študija o diskriminaciji Romov in dostopu do pravnega varstva
 • usposabljanje o diskriminaciji za pravne strokovnjake, organizacije civilne družbe/romske aktiviste
 • terensko delo romskih mediatorjev za ugotavljanje primerov diskriminacije
 • Pravna pomoč romskim žrtvam diskriminacije
 • poročanje o primerih diskriminacije organu za enakost
 • Okrogla miza za organe za enakost za izmenjavo izkušenj
 • Zagovorništvo za boj proti diskriminaciji
 • Poročilo o pridobljenih izkušnjah in izmenjava izkušenj

Upravičenci v obdobju 24 mesecev so:

 • 30 pravnih strokovnjakov in 30 organizacij civilne družbe/romskih aktivistov je imelo koristi od usposabljanja
 • 120 Romov ima koristi od pravnega svetovanja
 • 12 primerov romskih strank, o katerih so bili obveščeni nacionalni organi za enakost
 • 3 organi za enakost imajo koristi od izmenjave izkušenj
 • 10 nosilcev odločanja prejme informacije o diskriminaciji
 • Romske skupnosti so bolj ozaveščene o diskriminaciji in pravnih sredstvih

Načrtovani rezultati:

 • Izboljšano znanje o pravnih sredstvih proti diskriminaciji in dostopu do pravnega varstva
 • zvišana zmogljivost in pripravljenost pravnih strokovnjakov za zagotavljanje pravne pomoči Romom in izpodbijanje primerov diskriminacije
 • Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagotavljanje informacij romski skupnosti o protidiskriminacijski zakonodaji in pravnih sredstvih
 • Povečan dostop romske skupnosti do pravnega varstva.

Rezultati projekta so:

 • 1 izhodiščno poročilo in 2 konferenci
 • 4 usposabljanja in 4 gradiva za usposabljanje
 • 84 poročil o delu na terenu
 • 120 primerov pravnega svetovanja
 • 12 primerov diskriminacije pri organu za enakost
 • 1 okrogla miza
 • 10 zagovorniških srečanj
 • 2 poročila v senci�
 • poročilo o pridobljenih izkušnjah in 2 konferenci

Program je financiran s strani EU programa European Union’s Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV).