17. oktober, 2019
Romska postaja

17. oktobra ob 11. uri vas vabimo v Romsko postajo na delavnico na temo preventivnega zdravstva in zdravega načina življenja.

Na delavnici bomo spoznali delovanje našega zdravstvenega sistema, se sproščeno pogovorili o najpogostejših zdravstvenih težavah in simptomih bolezni, ki so najbolj značilne za sodobni način življenja, o načinu izbire osebnega zdravnika in o drugih stvareh, s katerimi se soočamo znotraj zdravstvenega sistema. Z nami bo patronažna sestra iz Zdravstvenega doma Dr. Adolfa Drolca Maribor, ki bo z vami izvedla osnovni individualni zdravstveni pregled in vam svetovala glede ugotovitev.

Aktivnost bo potekala od 11. do 15. ure.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.