Od 1. do 9. septembra 2016
Usak, Turčija

Združenje EPEKA, socialno podjetje je partner pri mednarodni mladinski izmenjavi z naslovom Prevzemi vlogo in spremeni prihodnost. Projekt traja od 1. do 9. septembra 2016 v mestu Usak v Turčiji. Sodelovalo bo 39 udeležencev iz treh držav: koordinator iz Turčije in partnerja iz Bolgarije in Slovenije.

Brezposelnost mladih v Turčiji je vsaj dvakrat večja od brezposelnosti odraslih že dolgo časa. Ta pojav kaže na to, da ni ravno interes zmanjšati procent brezposelnost mladih v Turčiji. Poleg tega so te potrebe za mlade brezposelne tako velike, da bi bilo potrebno oblikovati tudi spremembo skupne gospodarske in socialne politike. Mednarodne organizacije poudarjajo, da je potrebno združiti vse institucije za dosego željenega cilja. V življenjski dobi, ki naj bi bila najbolj učinkovita oz. produktivna, mladi mislijo, da je brezposelnost njihova usoda in se odrečejo ukrepanju in iskanju zaposlitve. V mestu Usak, v katerem se bo projekt izvajal in kjer so mladi neposredno prizadeti, v skladu z izjavo, ki jo župan občine Uşak vsako leto septembra prebere, se zahteve za delovna mesta vsako leto povečajo za 2,5 kratnik in so do sedaj narasle že na 30.000 oseb. 65% teh mladih ljudi živijo v občini Uşak. Mladi ljudje iz občine Usak tako organizirajo to mladinsko izmenjavo z naslovom “Prevzemi vlogo in spremeni prihodnost” z željo najti rešitev za nastalo situacijo.

V mladinski izmenjavi se bo za 8 dni, 39 mladih, s podporo treh nevladnih organizacij, ki imajo izkušnje na področju brezposelnosti mladih izmenjalo izkušnje kako pridobiti brezposelne ljudi/mlade nazaj v družbeno življenje. Projekt bo pripomogel, da se pričnejo počutiti samozavestne in ozaveščeni svojih sposobnosti: organizirali bomo različne delavnice, ki jih bodo opravil vrstniki in starejši ljudje, ki so se soočali z isto težavo in so jo premagali ter bodo prispevali s predstavitvijo primera dobre prakse k njihovemu osebnemu razvoju z različnimi dejavnostmi skupnega izobraževanja, ki se navezujejo na to temo.

Projekt, ki ga bomo izvajali v Uşak bo eksperiment tako za sodelujoče organizacije partnerske države kot naše mladinske skupine.

Projekt je podprt s strani EU programa Erasmus+

Take Action to Change Your Future – youth exchange
1 September –  9 September 2016
Usak, Turkey

EPEKA Association, Social Enterprise is partner in International youth exchange titled Take exchange to Change Yout Future will take place from 1 September to 9 September 2016 in the city of Usak in Turkey. From each country 12 participants will be present. Coordinator Turkey, Bolgaria and Slovenia.

Youth unemployment in Turkey has been at least two times larger than adult unemployment for long time. This phenomenon to reduce young unemployment in Turkey shows that adequate and effective policies were not applied. In addition, these rates for young unemployment are as large as that need to design economic and social policies together. International organizations, emphasize national strategies for youth employment in need for contribution of all stakeholders. In the age which should be the most efficient time of them, they think that unemployment is their destiny and they give up taking action and looking for a job. In our Uşak city where we live and are directly affected, according to the statement given by our Mayor of Uşak Municipality in September 2014 application for job in Uşak Municipality has been raised its 2,5 times by increasing 30 thousands people. 65% of these are young people living in Uşak. As young people living in and from Uşak we want to perform our project named Take Action To Change Your Life on the basis of the solution of this problem which we faced. Because both we and near environment are directly affected by the same issue. For 8 days with 39 young people in total together with three non-governmental organizations experienced in youth unemployment and our partner from abroad, we will be in sharing experience about gaining unemployed people back in social life, will contribute to make them feel self-confident and aware their abilities by organizing different workshops, will perform studies with their peer and older people who faced the same problem before and overcame the problem and will present samples, will contribute to their personal development with different common education activities which we correlate with the subject. The project which we will perform in 1 September to 9 September 2016 in Uşak will be an experiment for both participating organization of partner country and our youth group.

Project is funded by EU Erasmus+

 

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.