November, 2020
NIJZ

NIJZ je za vas pripravil napotke, kako prezračevati prostore v času razsajanja SARS-CoV-2.

Do prenosa virusa SARS-CoV-2 po zraku lahko pride zaradi:

 • NEUSTREZNEGA PREZRAČEVANJA IN KLIMATIZACIJE PROSTOROV,
 • ZADRŽEVANJA VEČ LJUDI SKUPAJ V ZAPRTIH PROSTORIH.

KAJ LAHKO NAREDIMO, DA PREPREČIMO PRENOS VIRUSA PO ZRAKU:

 • Upoštevanje splošnih higienskih priporočil: uporaba obraznih mask – ohranjanje medosebne razdalje – higiena rok, kihanja in kašlja.
 • Preverite možnosti prezračevanja v prostorih oziroma objektu
 • Nastavitve prezračevanja, filtracije in dezinfekcije zraka (prostori z več ljudmi):

KLJUČNA PRIPOROČILA:

 • V času prisotnosti ljudi v prostorih priporočamo stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka.
 • Prezračevalni sistem nastavite tako, da zrak v prostorih ne kroži.
 • Izogibajte se prezračevanju s prepihom, kadar je v prostoru prisotnih več ljudi.

DODATNA PRIPOROČILA:

 • Uporaba čistilcev zraka ali dezinfekcijskih naprav, ki morajo biti dokazano učinkovite proti virusu SARS-CoV-2 in varne za uporabnike prostorov.
 • Priporoča se filtracija zraka (filtri razreda vsaj MERV 13 ali več).
 • Potrebno je razmisliti o morebitnih dodatnih ukrepih za rizične populacije in aktivnosti, pri katerih je možnost okužbe z virusom SARS-CoV-2 večja.

Vir in več informacij

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.