10. julij, 2020
Ljubljana

Predsednik Združenja EPEKA, so. p., Štefan Simončič, se je udeležil dogodka “Pridobivanje kompetenc zaposlenih za razvoj Slovenije”, ki ga je organiziral Andragoški center Slovenije (ACS) v sodelovanju s socialnimi partnerji, v okviru aktivnosti projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022.

Namen dogodka je bil medsebojno informiranje in pogovor:

  • O možnostih razvoja kompetenc zaposlenih, ki jih prinaša tretji zakon o ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19.
  • O ponudnikih izobraževanj za pridobivanje kompetenc in svetovalne podpore.
  • Kako pospešiti razvoj izobraževanja za pridobivanje kompetenc zaposlenih v obliki e-izobraževanja?
  • Kako pospešiti razvoj digitalnih kompetenc?

Urnik dogodka ni več na voljo.

Združenje EPEKA, so.  p., podpirajo: