8. september, 2020
Romska postaja, Maribor

V torek, 8. septembra 2020, vas ob 16.00 vabimo v VNRC Romska postaja na neformalno izobraževanje na področju priprave življenjepisa in osnov uporabe urejevalnika besedil Word.

Pri prijavi na delovno mesto je ključno, da iskalec zaposlitve pregledno in jasno izpostavi svoje pretekle izkušnje, znanja in kompetence. S tem namenom za vas pripravljamo delavnico, v okviru katere bomo predstavili 2 načina priprave življenjepisa. V prvi polovici delavnice si bomo ogledali urejevalnik besedil Word, njegove ključne funkcije in ga uporabili za pripravo vaših življenjepisov. V drugem delu bomo življenjepise pripravili s spletnim orodjem Europass, ki je namenjeno pripravi poenotenih življenjepisov v EU, ki predstavijo ključne delovne izkušnje, znanja in mehke veščine.

Udeležba na aktivnosti bo zahtevala uporabo osebnega računalnika. V kolikor imate prenosnik, ga prosim prinesite s sabo. V kolikor ga nimate, nas prosim obvestite po e-pošti do 17. ure 7. septembra, da vam ga zagotovimo.

Aktivnost bo potekala od 16.00 do 19.00.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.