3. maj, 2018
Maribor

Lajšanje postopka iskanja zaposlitve je ena izmed ključnih usmeritev Romske postaje. V okviru aktivnosti bomo predstavili različne načine možnosti iskanja zaposlitve.

Udeležencem bomo tako predstavili delovanje spletne strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – predvsem naprednega iskanja prostih delovnih mest, s katerim vsak posameznik lažje dostopa do delovnih mest, ki ustrezajo njegovemu profilu. Pogovarjali se bomo tudi o možnosti iskanja zaposlitve na oglasni deski Zavoda ter o spletnem portalu https://www.mojedelo.com/, kjer se pogosto pojavljajo zaposlitveni oglasi, ki niso objavljeni na spletnih straneh Zavoda. Pogovarjali se bomo tudi o možnosti pošiljanja pisnih ponudb potencialnim delodajalcem, ki trenutno nimajo javno objavljenih prostih delovnih mest (npr. oseba se želi zaposliti v podjetju X, zato odgovorni osebi v podjetju posreduje svojo ponudbo za delo, opremljeno z življenjepisom in motivacijskim pismom.

Čas aktivnosti: 18.00 – 20.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: