19. – 20. marec, 2019
Ljubljana

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., se bodo udeležili priprave na strokovni izpit iz socialnega varstva, ki ga organizira Socialna zbornica Slovenije.

Strokovni izpit na področju socialnega varstva je predpisan za strokovne delavce, zato ga morajo opraviti za samostojno izvajanje strokovnega dela v socialnovarstvenih organizacijah. Udeleženci bodo na seminarju seznanjeni s temeljnimi vsebinami s področja zakonodaje, ki jo morajo poznati za opravljanje strokovnega izpita. Med predavatelji so priznani in uveljavljeni strokovnjaki, ki bodo poleg teoretičnih vsebin predstavili številne praktične primere s posameznih področij. Predstavljene bodo vsebine: ustavna in državna ureditev ter organizacija javne uprave, izbrane teme iz Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ureditev institucij Evropske unije, varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja, kazensko procesno in materialno pravo ter izvrševanje kazenskih sankcij, pravna ureditev zakonske zveze in družinskih razmerij, invalidsko varstvo idr. V okviru seminarja bo na koncu potekala tudi interaktivna delavnica s strokovnim delavcem zbornice, ki pokriva področje izvajanja strokovnih izpitov. Na delavnici bodo predstavljeni primeri izpitnih vprašanj, najpogostejše težave in ovire pri uspešnem opravljanju strokovnega izpita ter smernice za študij posameznih vsebin. Na seminarju bodo udeleženci pridobili veliko strokovnega znanja, primere iz prakse, odgovore na vprašanja ali nejasnosti ter osebne nasvete, kako se pripraviti na izpit, čemur bo ob koncu seminarja pripomogel tudi kandidat, ki je pred kratkim uspešno opravil strokovni izpit. Udeleženci bodo prejeli tudi gradivo v obliki skripte in področno zakonodajo v e-obliki.

PREDAVATELJI

Tanja KALAN (CSD Ljubljana), Andreja RIHTER (CSD Ljubljana), mag. Nataša BELOPAVLOVIČ (Praktika – Zavod za proučevanje delovnih razmerij), dr. Barbara GRINTAL(zunanja sodelavka zbornice), Tomaž ČUČNIK (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), mag. Irena PRAŽNIKAR (zunanja sodelavka zbornice), Alja Fakin (zunanja sodelavka zbornice), viš. pred. dr. Suzana OREŠKI (Društvo ALTRA)

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: