6. april – 9. maj, 2016
Galerija EPEKA, Maribor

V sodelovanju z Buchenwald in Mittelbau-Dora spominsko fundacijo, v Galeriji EPEKA prirejamo spominsko razstavo z naslovom PRISILNO DELO – Nemčija, prisilni delavci in II. svetovna vojna. Otvoritev bo na simbolični datum, 6. aprila, ob 19. uri, ob 75-letnici napada na staro Jugoslavijo oz. bombardiranja takratnega glavnega mesta Beograda in zaprtje na Dan zmage 9. maja.

Med drugo svetovno vojno je več kot 20 milijonov ljudi z vseh koncev Evrope bilo prisiljeno delati v delovnih taboriščih nemškega rajha. Nacional-socialistična Nemčija je že dolgo načrtovala in se pripravljala na vojno, ki je bila izvedena z namenom podrejanja in izkoriščanja Evrope. V ta namen so plenili na zasedenih območjih ter odpeljali na milijone moških na prisilno delo.

Prisilni delavci so morali delati povsod, kamor so bili dodeljeni – v tovarnah orožja, na gradbiščih, v kmetijstvu, v trgovinah ali zasebnih gospodinjstvih. Vsi Nemci – ali vojak v okupatorski vojski na Poljskem ali žena kmeta v Turingiji – so jih imeli pravico izkoristiti. Nacional-socialistična rasistična ideologija se je odražala v vseh vidikih odnosov s prisilnimi delavci. Kljub temu je bilo nekaj prostora za uvidevnost do njih, v kolikor je delavec doživel ponižanje ali zlorabo, so se pojavili primeri nekaterih ostankov človečnosti, ki pa je bil pretežno odvisen od nadzornikov v posameznih primerih.

Jedro razstave obsega več kot šestdeset reprezentativnih študij primerov, ki skupaj služijo, da bi zapleteno temo prisilnega dela naredili razumljivo in oprijemljivo za obiskovalce. Te študije primerov so natančno raziskane in sestavljene posebej za razstavo iz številnih arhivov v Evropi. Spletna stran razstave zagotavlja majhen vpogled v samo razstavo.

Mednarodna potujoča razstava je prva, ki želi na svoj način povedati celotno zgodbo o prisilnem delu v okviru nacionalsocializma in njegovih posledic po letu 1945. Osvetljuje tudi rasistično bazirane odnose med Nemci in prisilnimi delavci.

Razstavo organiziramo v sodelovanju z Buchenwald in Mittelbau-Dora spominsko fundacijo ter v okviru projekta Romski genocid – del evropske zgodovine, ki ga podpira EU program Evropa za državljane.

Še posebej je potrebno izpostaviti dejstvo, da je v Mittelbau-Dora opravljal svoje prisilno delo v koncentracijskem taborišču tudi slovenski pisatelj, tržaški Slovenec, Boris Pahor.

Več informacij na:
Press and Publicity Department
Buchenwald and Mittelbau-Dora Memorials Foundation
pneumann@buchenwald.de
Phone +49 (0) 3643 430 156
Fax +49 (0) 3643 430 100

ali epeka@epeka.si