Junij, 2021
NIJZ

Več se vas je obrnilo na nas glede videa, ki kroži po spletu, in prikazuje domnevno prisotnost kovin v cepivih, z namenom odvračanja od cepljenja. Vabimo vas, da preberete odziv NIJZ na video.

NIJZ sporoča: “Pred kratkim se je na socialnih omrežjih pojavil posnetek družinske zdravnice, Nade Hiti, ki v svojem videu komentira poskus, s katerim je želela ugotoviti prisotnost kovin v cepivih proti gripi, covid-19 in hepatitisu B ter na paličicah za odvzem brisa iz nosno-žrelnega prostora za dokazovanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Na NIJZ menimo, da je izvedba poskusa in interpretacija rezultatov v omenjenem videu metodološko sporna, neznanstvena in zavajajoča.”

Vir in več ključnih informacij.

Za več informacij ali podrobnejšo razlago nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.