14. – 18. marec, 2017
Viana do Castelo, Portugalska

Mateja Pesek, članica Združenja EPEKA, so. p., se bo udeležila mednarodnega projekta “Project LAB E+”, ki se bo izvajal med 14. in 18. marcem v Viani do Castelo na Portugalskem. Namen projekta je spodbujati Erasmus + program kot orodje za vključevanje in podpiranje sodelovanja organizacij iz območij z omejenimi možnostmi.

Project LAB E+ je eden izmed projektov, ki ga je oblikovala skupina Erasmus + nacionalnih agencij iz Belgije (francoski del), Estonije, Portugalske, Romunije in Slovenije (Zavod MOVIT) v okviru transnacionalnega strateškega partnerstva na vključevanju (Strategic Partnership on Inclusion – SPI), katerega cilj je prispevati k izvajanju Erasmus + vključenosti za mlade.

Cilj projekta “Project LAB E+” je aktivno podpreti zainteresirane organizacije pri načrtovanju kakovostnih projektov, ki bi vključevali mlade iz območij z omejenimi možnostmi ali bi mladim iz teh območij kako drugače koristili.

Drugi cilji projekta so še:

– povečanje udeležbe mladih in organizacij iz prikrajšanih območij v Erasmus + program “Mladi v akciji” (Youth in action – YIA);

– spodbujati in podpirati strateško uporabo Erasmus + programa, kot orodje za vključevanje in krepitev zmogljivosti organizacij, ki vključujejo mladino;

– povečanje zmogljivosti teh organizacij za mednarodno mladinsko delo;

– vzpostavljanje dolgoročnih kakovostnih partnerstev med temi organizacijami;

– zbiranje in promoviranje rezultatov in dobrih praks na nacionalni in nadnacionalni ravni.

Z udeležbo na projektu Project LAB E+ Združenje EPEKA, so. p., načrtuje razvoj in izpeljavo projekta, ki bi vključeval mlade iz območja Haloz.

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino.
Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALERIJA