Junij, 2020
Italija, Srbija, Češka, Slovenija in Romunija

Z veseljem vas obveščamo, da je Združenje EPEKA, so. p., partner v projektu Erasmus + “Odkrivanje neizrečenih tem”.


Glavni cilji projekta je povečati družbeno odgovornost in življenje v skupnosti; odpraviti diskriminacijo žensk v romski skupnosti z delom tako na mladih moških kot na mladih ženskah; mladim dati več znanja za boj proti predsodkom na splošno; na istem mestu združiti romsko mladino iz različnih okolij, da bi jim omogočili izmenjavo izkušenj; izboljšati svoje relacijske in čustvene sposobnosti; jim omogočiti, da se preselijo in raziskujejo druge evropske države, saj prihajajo iz socialnih okolij, ki so v slabšem položaju; da bi jim dali priložnost, da delajo v timu in jih spodbudijo, da razvijejo to usposobljenost.

Teme izmenjave:

  • človekove pravice
  • socialna udeležba, dejavnost, prostovoljstvo
  • demokratični način razmišljanja, demokracija
  • prikrajšane družbene plasti
  • Evropska unija
  • pravice, obveznosti, enakost
  • uveljavljanje interesov, zastopanje interesov
  • o pravicah žensk in demokratičnem življenju, boju proti predsodkom in stereotipom o ženskah in življenju v skupnosti (Istanbulska akcijska konvencija proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini)

25 udeležencev, 5 oseb iz vsake države (Italija, Srbija, Češka, Slovenija in Romunija). Obdobje izmenjave je od 20. junija do 27. junija 2020. Starost mladih udeležencev je med 18 in 28 leti.


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: