20. marec, 2018
Mladinski kulturni center Maribor

Združenje EPEKA, so. p., se bo udeležilo srečanja v okviru projekta PandPAS.

Projekt PandPAS – Shema pred in po prihodu za olajšanje vključevanja in preprečevanje ksenofobije in radikalizacije, izvaja Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU.

Več o projektu:
https://isim.zrc-sazu.si/en/programi-in-projekti/pandpas#v

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: